Кафедра журналістики – один із наймолодших підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія». Створена у 2013 році як випускова кафедра напряму «журналістика» ставить за мету забезпечувати навчально-науковий та методично-організаційний процес в межах підготовки фахівців спеціальностей «журналістика» і «реклама та зв'язки з громадськістю».

Кафедра інформаційних технологій була створена як окремий структурний підрозділ у травні 2002 р. (на той час – кафедра правової інформатики, що входила до складу соціально-правового факультету ОНЮА). З березня 2013 р. увійшла до складу факультету журналістики НУ «Одеська юридична академія».

Кафедру прикладної лінгвістики створено у 2013 році з метою підготовки фахівців за напрямами «Правознавство», «Журналістика», «Політологія», «Соціологія». Кафедра входить до складу факультету журналістики, але веде підготовку фахівців денної та заочної форми навчання всього Національного університету «Одеська юридична академія».