Кафедра інформаційних технологій була створена як окремий структурний підрозділ у травні 2002 р. (на той час – кафедра правової інформатики, що входила до складу соціально-правового факультету ОНЮА). З березня 2013 р. увійшла до складу факультету журналістики НУ «Одеська юридична академія».

Основними завданнями кафедри є:

- розробка та впровадження нових спецкурсів із інформаційних технологій та захисту інформації;

- якісне поліпшення комп’ютерної підготовки студентів;

- комп’ютеризація навчального процесу на кафедрі;

- впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес університету.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1.     Основи інформатики та обчислювальної техніки.

2.     Основи інформаційної безпеки.

3.     Основи організаційно-правового захисту інформації.

4.     Комп’ютерні технології збору та захисту інформації.

5.     Технології комп’ютерних мереж.

6.     Використання інформаційних технологій в судах.

7.     Сучасні інформаційні та комунікаційні системи і технології.

8.     Електронне врядування, інформаційні технології та сервіси у державній службі.

9.     Основи вищої математики.

10.   Теорія ймовірностей та основи математичної статистики.

Зміст дисциплін, що викладаються, зосереджений на підготовці фахівців, які вміють використовувати сучасні інформаційні технології, вітчизняні та світові інформаційні ресурси, а також організаційно-правові та програмно-технічні методи із захисту інформації.

Набір окремих навчальних дисциплін сформовано з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».

До складу кафедри входять доценти Н.І. Логінова, О.В. Задерейко, О.Б. Козін,  О. Г. Трофименко,  Р. І. Чанишев,  лаборант Н. О. Галузінська.

Усі види лекційних та практичних занять на кафедрі проходять у спеціалізованих комп’ютерних класах університету з використанням мультимедійних проекторів, ПК, сенсорних дошок, інших сучасних технічних засобів навчання.

При кафедрі працює студентський науковий гурток з дослідження сучасних інформаційних технологій, використання новітніх апаратних і програмних засобів комп’ютеризації.

Кафедра щорічно проводить науково-практичну конференцію «Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці і професійній діяльності правознавців», за матеріалами якої публікуються збірники статей та тез доповідей.

Щорічно кафедра проводить 1 тур Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів НУ «ОЮА» з визначенням першості серед факультетів (інститутів) та особистої першості.

Силами кафедри організовано постійно діючий сервер дистанційного навчання, доступний з мережі Інтернет за адресою: http://inf.od.ua. Кожному студенту, який реєструється на сервері, надається можливість самостійно вивчати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття або семінару. Для перевірки здобутих знань в системі передбачені комп’ютерні тести. Послугами даного сервера також регулярно користуються студенти відокремленого структурного підрозділу Миколаївський інститут права НУ «ОЮА».

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Протягом існування кафедри її викладачами надруковані численні наукові статті, навчально-методичні посібники та розробки.

В.о. завідувача кафедри:

Козін Олександр Борисович - к.ф.-м.н, доцент; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Склад кафедри:

Якутко Валерій Федорович - к.т.н., доцент

Задерейко Олександр Владиславович - к.т.н., доцент

Чанишев Рашид Ібрагімович - к.ю.н., доцент

Логінова Наталія Іванівна - к.п.н., доцент

Трофименко Олена Григорівна - к.т.н., доцент

Толокнов Анатолій Арнольдовичассистент

Базаров Дмитро Андрійович асистент

Дробожур Ростислав Романовичасистент

Шинкаренко Лариса Василівнаасистент

Маляренко Олена Арнольдівна - старший лаборант

Малишев Максим Анатолійовичлаборант