Кафедра журналістики

Кафедра журналістики – один із наймолодших підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія». Створена у 2013 році як випускова кафедра напряму «журналістика» ставить за мету забезпечувати навчально-науковий та методично-організаційний процес в межах підготовки фахівців спеціальностей «журналістика» і «реклама та зв'язки з громадськістю».

 

Провідні принципи нашої навчальної програми:

- тісний зв’язок між теорією та практикою;

- вивчення актуальних трендів сучасного медіапростору (новітніх медіа, медіакритики, політичної комунікації, медіапсихології , візуальних комунікацій тощо);

- унікальна модель майстер-класів успішних українських та закордонних журналістів;

- інноваційні методи навчання.

Наша кафедра – це команда однодумців, яка не боїться експериментувати. Ми намагаємось поєднати найкращі українські та європейські освітні стандарти і практики. В нашій команді гармонійно поєднуються багаторічний стаж фахівців-практиків та науковців із креативністю й енергійним запалом.

Науковою темою, над якою працює кафедра сьогодні, - ««Соціальні комунікації в контексті становлення громадянського суспільства: методологічний та прикладний виміри».

При кафедрі створена Школа юного журналіста – унікальна творча лабораторія, що дозволяє майбутнім абітурієнтам познайомитися з основами журналістської творчості, взяти участь у випуску газетних матеріалів, теле- та радіопередачі, відвідати майстер-класи з теле-, радіожурналістики, нових медіа, а також підготуватися до вступного іспиту на факультет журналістики.

Кафедра успішно співпрацює з факультетом журналістики Московського державного університету імені М. В. Ломоносова.

Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Барабанова Наталія Ростиславівна.

Серед викладачів кафедри – доктори і кандидати наук, практикуючі журналісти, а також наші друзі – відомі українські та закордонні науковці, експерти, дослідники, медійники.

Основні навчальні курси кафедри:

Теорія масової комунікації та інформації

Соціальні комунікації

Міжкультурні комунікації

Аудіовізуальні комунікації

Комунікаційні технології

Система ЗМІ

Новітні медіа

Медіакритика

Телевиробництво

Радіовиробництво

Газетно-журнальне виробництво

Інтернет-журналістика

Реклама та зв’язки з громадськістю

 

Ми пропонуємо Вам отримати якісну вищу освіту з престижної спеціальності!

 

Склад кафедри журналістики

 

 

 

Барабанова Наталія Ростиславівна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор, в.о. завідувача кафедри журналістики (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) 

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію з педагогіки «Моделювання змісту навчання навчально-науковому спілкуванню» за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика навчання. Звання доцента було присвоєно в 1995 році. 

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, філолог, викладач (1973 г.). 

Дисципліни: Основи соціальних комунікацій, Теорія та історія PR, Практикум з ефективної комунікації, Практика PR-діяльності, Основи наукових досліджень, Проблематика PR та ін. 

Сфера наукових інтересів: технології соціальних комунікацій, сучасні PR-технології, компетентнісний підхід до освіти.

 

Кузнєцова Тетяна Василівна - доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри, декан факультету журналістики НУ «ОЮА» (arnautova.tv@gmail.com) 

У 2010 році захистила докторську дисертацію із соціальних комунікацій «Аксіологічні моделі мас-медійної комунікації: комунікативно-концептуальний підхід», за фахом 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій. 

• Незалежний експерт грантових програм Міжнародної асоціації гуманітаріїв; 

• член Європейської стилістичної комісії; 

• медіаексперт «Positive non-political reporting» у межах проекту East Europe Foundation – Moldova (EEF-M) та European Partnership for Democracy (EPD); 

• сертифікований тренер з комунікації; 

• керівник наукової держбюджетної теми «Аксіологічні засади формування соціальних імперативів у процесі становлення громадянського суспільства: комунікаційний аспект» (2012-2015); 

• член редколегії наукових журналів: «Актуальні питання масової комунікації», «Світ соціальних комунікацій», «Актуальні питання стилістики», «Лінгвістичний вісник»; 

• голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід»; 

• науковий керівник 4 аспірантів та 1 здобувача (під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації); 

• організатор Міжнародної літньої школи «Нові технології – нове місто» у межах кампанії Цифрового перетворення Одеської області за підтримки Google Україна (2015); 

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренко, «Російська мова та література, українська мова та література» (1994). 

Дисципліни: Міжкультурні комунікації, Основи соціальних комунікацій, Теорія масової комунікації, Теорія соціальної комунікації. 

Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, соціолінгвістика, психолінгвістика.

 

Маляренко Тетяна Анатоліївна - доктор наук з державного управління, професор кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) 

У 2011 році захистила докторську дисертацію з державного управління «Механізми попередження соціальних конфліктів в системі управління безпекою держави», за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. З 2012 року професор кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління. 

Учасник численних грантових програм та досліджень: 

1) грант Програми Жана Моне, яка фінансується Європейською комісією (2008 - до нині) оп темі Європейської безпеки; 

2) грант Уряду Німеччини, (2016 - по нині); 

3) наукове керівництво, організація та проведення DAAD літніх семінарів в Україні, які фінансуються Урядом Німеччини (2014 року, 2015-го, 2016 2017) в партнерстві з німецькими університетами. Тематика літніх семінарів: права меншин, сучасні конфлікти, методи вирішення конфліктів. 

Дисципліни: Конфліктологія, Практика PR-діяльності, Стратегічне управління, Реклама і PR. 

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, міжнародна безпека, державне управління.

 

Овчиннікова Альбіна Петрівна - доктор мистецтвознавства, професор кафедри (albinaodessa@mail.ru) 

У 2002 році захистила докторську дисертацію з мистецтвознавства «Виразні засоби мовного дискурсу в ціль художньому контексті» за спеціальністю 034 - культурологія (26.00.01 - теорія та історія культури). З 2003 року професор кафедри мистецтвознавства. Автор понад 140 наукових робіт з ораторського мистецтва, риторики та культури мовлення. 

Дисципліни: Ораторське мистецтво, Риторика, Медіариторика. 

Сфера наукових інтересів: наукові дослідження в галузі риторики, судової промови, культурології, мистецтвознавства.

 

Пархітько Олег Володимирович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію по філології «Одеська періодична преса періоду визвольних змагань», 10.01.08 - журналістика. З 2008 року доцент кафедри журналістики. 

Освіта: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, «Українська мова та література» (2001). 

Дисципліни: Журналістські жанри, Журналістська майстерність, Теорія масової комунікації, Теорія і методика журналістської творчості. 

Сфера наукових інтересів: політична і спортивна журналістика. 

 

Грушевська Юлія Андріївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) 

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з філології «Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти», за фахом - 10.01.02 - російська мова. З 2011 року доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності. 

Дисципліни: Вступ до спеціальності, Теорія та історія реклами, Теорія і методика рекламної і PR-діяльності, Історія реклами, Основи редагування рекламних і ПР-текстів, Зарубіжна реклама і ПР, Професійна підготовка. 

Сфера наукових інтересів: рекламна лінгвістика, прикладні рекламні технології. 

 

Колкутіна Вікторія Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) 

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію з філології «Літературно-естетичні погляди Миколи Вороного за поетичними циклами майстра)», за спеціальністю 10.01.01. - Українська література. З 2004 року доцент кафедри української та зарубіжної літератури. 

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, «Російська мова та література» (1993). 

Дисципліни: Комунікативна логіка, Педагогіка, Сучасна публіцистика, Історія української журналістики, Проблематика в ЗМІ, Теорія тексту і твору. 

Сфера наукових інтересів: герменевтика, літературознавство. 

 

Жугай Віталій Йосипович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію по філології «Становлення якісної преси в посттоталітарному суспільстві», 10.01.08 - журналістика. З 2007 року доцент кафедри журналістики УжНУ. 

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, «Журналістика» (1994 г.). 

Дисципліни: Журналістська етика, Теорія и методика журналістської творчості, Видавнича справа. 

Сфера наукових інтересів: журналістська етика, стандарти роботи журналіста, міжнародна журналістика. 

 

Андрєєва Олександра Сергіївна - кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) 

У 2015 році захистила дисертацію з соціальних комунікацій «Шокова реклама як соціально-комунікаційний феномен: специфіка прояву і впливогенній потенціал», за фахом 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології. 

Учасник Весняної школи "Порівняння медіа систем: трансформація аудиторії", Університетський Центр Інтер, Дубровник, Хорватія (8-12.04.2013 р). 

Освіта: Одеський національний політехнічний університет, «Документознавство та інформаційна діяльність» (магістр, 2011 р). 

Дисципліни: Теорія масової комунікації, Комунікаційні технології, Психологія реклами, Символіка в рекламі, Медіапсіхологія, Практика рекламної діяльності, Медіадискурс, Види журналістики за проблематикою: соціально-культурна. 

Сфера наукових інтересів: шокова реклама, сучасний медіадискурс, культурна журналістика. 

 

Писаренко Лариса Михайлівна - старший викладач кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) 

Заступник декана факультету з науково-методичної роботи. Організатор фото-літературного конкурсу Momento. Організатор студентських проектів та ініціатив. 

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, «Соціологія» (1993 г.). 

Дисципліни: Соціологія масових комунікацій, Міжкультурна комунікація, Медіаграмотність, Основи редагування рекламних і ПР-текстів. 

Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, політична і правова проблематика в ЗМІ. 

 

Фурман Анатолій Анатолійович - кандидат психологічних наук, доцент. 

Доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту ОНПУ. 

Дисципліни: Юридична психологія.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, юридична психологія.

 

Меншикова Жанна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Комерційний директор ТОВ Компанія «Альфа»

У 1997 році захистила дисертацію з педагогіки «Особисто-орієнтоване взаємодія вчителя і учнів під час комп'ютерного навчання», за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

Освіта: Московський гуманітарний університет, «Маркетинг і реклама» (2008 р). Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, «Математика» (1992 р).

Дисципліни: Прес-служба і інформагентства.

Сфера наукових інтересів: аксіологія, розвиток нових підходів в ЗМІ.

 

Плукчі Людмила Василівна - асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія» (2010), «Правознавство».

Дисципліни: Медіабезпека, БЖД та ЦЗН.

Сфера наукових інтересів: медіабезпека.

 

Фірсенко Максим Васильович - асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Директор ТОВ «Кіностудія« Порто-Франко Фільм»»

Освіта: Одеський національний університет І.І.Мечникова (2006), «Журналістика». Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2009), «Державне управління».

Дисципліни: Аудіовізуальні комунікації, Журналістська етика, Теорія і методика журналістської творчості.

Сфера наукових інтересів: кіновиробництво, аудіовізуальні комунікації.

         

         Тімченко Ірина Сергіївна асистент (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

         Дисципліни: охорона праці, БЖД.

         Сфера наукових  інтересів: медіаправо, девіантна поведінка під впливом ЗМІ. 

 

Владимирський Олег Володимирович - асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Фотокореспондент газети «Вечірня Одеса».

Дисципліни: Фотожурналістика, Фото в рекламній і PR-діяльності.

Сфера наукових інтересів: фотожурналістика.

 

Данілов Владислав Юрійович - асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Ведучий радіостанції «Народное радіо».

Дисципліни: Радіовиробництво, Журналістська майстерність.

Сфера наукових інтересів: радіомовлення. 

 

Цикановський Денис Ігоревич - асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Продюсер радіостанції «Народне радіо».

Дисципліни: Радіовиробництво, Журналістська майстерність.

Сфера наукових інтересів: радіовиробництво.

 

Пекаровская Наталія Іллівна - асистент кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Журналіст в ТОВ «Українське телерадіо об'єднання».

Дисципліни: Газетно-журнальне виробництво, Спеціалізація: преса, Журналістська майстерність.

Сфера наукових інтересів: сучасна преса.

 

Шапаренко Олег Дмитрович - асистент кафедри.

Журналіст в ТОВ «Юг Медіа Груп».

Дисципліни: Газетно-журнальне виробництво.

Сфера наукових інтересів: сучасна преса.

 

Болган Валерій Сергійович - асистент кафедри.

Головний редактор видання «ІзберКом».

Дисципліни: Інтернет-журналістика, Спеціалізація: новітні медіа, Практикум з журналістського розслідування.

Сфера наукових інтересів: нові медіа. 

 

Шестакова Вікторія Вікторівна - асистент кафедри.

Головний редактор ТРК «Третій цифровий».

Дисципліни: Телевиробництво, Журналістська майстерність, Спеціалізація: телебачення.

Сфера наукових інтересів: телевиробництво. 

 

Усова Інна Євгенівна - асистент кафедри. 

Заступник генерального директора ТРК «Репортер».

Дисципліни: Телевиробництво. 

Сфера наукових інтересів: телевиробництво. 

 

Філіппов Олександр - асистент кафедри.

Генеральний директор ТРК «Академія».

Дисципліни: Журналістська майстерність.

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи в журналістиці. 

 

Кірінко Ольга Вікторівна - аспірант кафедри.

У 2005 поступила на заочне вечірнє відділення «НУ ОЮА» на спеціальність «Державне управління та міжнародні відносини». У 2011 році отримала кваліфікацію «юрист». З 2011 по 2014 - працювала асистентом кафедри Юридичної психології та журналістики. У 2014 вступила до аспірантури на факультет журналістики.

Тема дисертаційного дослідження: "Рекламний простір г. Одесса: соціокультурний аспект" (науковий керівник - проф. Т.В. Кузнєцова).

 

Брусенський Радислав - лаборатн кафедри. 

 

Бібліографія кафедри

 

 

Барабанова Наталія Ростиславівна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор, в.о. завідувача кафедри журналістики.

 

Загальна кількість наукових праць - 34 , у тому числі 15 – у наукових фахових виданнях України, 5 – навчальні посібники (у співавторстві), 2 – конспекти лекцій.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1.  Барабанова Н.Р.  Устноречевая и письменноречевая коммуникация/ Основы теории коммуникации: Учебник/ Под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2003, 2008 (2-е изд.). – С. 224 – 295.

 

2. Барабанова Н.Р. Ефективна комунікація ділових людей (типові комунікативні ситуації): Навчальний посібник. – Одеса, Друк, 2009. – 102 с. (у співавт.)

 

3. Барабанова Н.Р. Речевые аспекты деловой коммуникации/ Русский язык и культура речи: ученик (для нефилологических спеціальностей)/ под. ред.. В.И.Максимова, А.В.Голубевой. - СПб.: Златоуст, 2010. - С. 162 - 210

 

4. Барабанова Н.Р. "Теорія комунікації" в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-документознавців [Текст] // Вісник книжкової палати України, №7, 2009. – С. 30-33.

 

5. Барабанова Н.Р. Соціально-ділова компетентність сучасного фахівця: проблеми розвитку та моделювання // Вісник ХДАК: Зб. наук. пр. Вип. 38. / ХДАК. — Х.: ХДАК, 2012.— С.258-268.

 

6. Барабанова Н.Р. Структурна характеристика соціально-ділової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. - Вип. 47/ Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М. Шейка. - Харків : ХДАК, 2015. - С. 100-110.

 

7.  Барабанова Н.Р. Социальная реклама и PR как инструменты социальной политики // The Baltic Course: аналитический интернет-журнал [Электронный ресурс]. – Способ доступа: http://www.baltic-course.com/rus/ekonomiceskaja_istorija/?doc=125687. – Дата звернення: 04.12.2016 (у співавторстві)

 

 

Кузнєцова Тетяна Василівна - доктор наук із соціальних комунікацій, професор.

 

Загальна кількість наукових праць - 121 , у тому числі 11  – у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, 58 - у наукових фахових виданнях України, 2 - навчальні посібники, 1 - конспект лекцій, 7 – колективні монографії, 1 – індивідуальна монографія.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1. Кузнєцова Т. В. Аксіологічні моделі масмедійної комунікації: монографія. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010.— 304с.

 

2. Kuznyetsova T. Socio-cultural space as a determinant of the mass-media axio-sphere (on the material of the Ukrainian mass-media) // Studies in Slavic Languages and Literatures : ICCEES CONGRESS Stockholm 2010 Papers and Contributions, Portal PECOB / Stefano Garzonio (ed.). – January 2012. – P. 153–162.

 

3. КузнецоваТ.В. Метаморфозы современной медийной аксиосферы (на материале украинских СМИ) // Stulistyka. – PolishAcademyofSciences. - 2012. – ХХІ. – P. 199-207.

 

4. Кузнецова Т. К проблеме определения аксилогической сущности СМИ // Проблемы и реалии управленческого дискурса в целевых коммуникационных системах: кол. монографія. – Брянск, 2013. – Гл. 8.

 

5. Кузнєцова Т.В. Соціокультурний простір як детермінант аксіологічної комунікації // Комунікаційні технології : наук. журн. [гол. ред. О.М. Холод]. - Т. 1. - К. : КНУКіМ, 2013. – С. 87-92.

 

6.Кузнецова Т.В.Комунікаційні технології формування соціальних імперативів громадянського суспільства в Україні (монографія)  / за ред. Т. Кузнєцової. – Суми : Вид­во СумДУ, 2015. – 320 с.

 

7.Кузнецова Т.В.Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю.Гончар, Т.Кузнецова, О.Погорєлов, С. Штурхецький. ­К., 2015.

 

8. Кузнєцова Т. Аксіологічний потенціал мовного коду в мас-медійній комунікації (на матеріалі українських видань) // Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil / Branko Tosovic, Arno Wonisch (Hg.). – Institut für Slawistik der Karl - Franyeus - Universität Graz, 2016. – P. 117-127.

 

 

Маляренко Тетяна Анатоліївна - доктор наук з державного управління, професор.

 

Загальна кількість наукових праць - 103, у тому числі 6  – у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, 50 - у наукових фахових виданнях України, 14 - навчальні посібники, 2 – індивідуальні монографії, 6 – колективні монографії.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1.  Маляренко Т.А. Соціальний конфлікт в системі загроз економічної безпеки держави, Донецьк: ДонДУУ, 2010.- 408 с. (одноосібна монографія)

 

2. Маляренко Т.А. Безпека людини у мінливому світі. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2013- 192 с. (навчальний посібник)

 

3. Маляренко Т.А. Влада і громадянське суспільство у кібер-просторі // Тетяна Маляренко, Схід, 2012, № 6 (120), - С.3-9.

 

Статті у міжнародних виданнях:

 

1.Malyarenko T., Galbreath D., 2016. Paramilitary Motivation in Ukraine: Beyond Integration and Abolition. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, January 2016

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2016.1148414

 

2.Malyarenko T., 2015. Playing a Give-Away-Game? The Undeclared Russian-Ukrainian War in Donbas. Small Wars Journal, December 2015

 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/playing-a-give-away-game-the-undeclared-russian-ukrainian-war-in-donbas

 

3.Malyarenko T., Universities under fire in Ukraine’s war: Why scholars are being divided into separatists and terrorists. Index of Censorship, SagePub, June 2015, http://ioc.sagepub.com/content/44/2/14.extract

 

4.Malyarenko T., Galbreath D., 2013. ‘Crimea: Competing Self-Determination Movements and Politics at the Centre’ in Europe-Asia Studies special issue “Self-determination after Kosovo”http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2013.805964#.Ugh7s9LvOM4

 

5. Malyarenko T., 2013 Ukraine and EU: Without Changes in the Status Quo, ‘Bulgarian Geopolitical Journal’, http://geopolitica.eu/2013/1372-ukrayna-i-es-bez-promyana-v-statukvoto

 

 

Овчиннікова Альбіна Петрівна - професор, доктор мистецтвознавства, професор кафедри.

 

Загальна кількість наукових праць - 141, у тому числі 20 – у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, 80 - у наукових фахових виданнях України, 6 - навчальних посібників, 4 - конспекти лекцій, 3 - колективні монографії, 1 - індивідуальна монографія.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії. - Одеса: Пальміра, 2005. – 180 с.

 

2. П’ять кроків до гарної мови // Одеса: Фенікс, 2008. – 197 с.

 

3. Цінності культури та цивілізація: вибрані праці. - Одеса: Юридична література, 2010. – 288с.

 

4.Спасательный жилет иронии. // Wspolnotowosc i postawa uniwersalistyczna. – Roczniki PTU. – nr 7 / 2010-2011. – Warszawa: druk – ZWP HEL. – S.122-127.

 

5. Книга как средство коммуникации. // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XI. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відпов. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С.305-313.

 

6. On  the  ways  of  the  humanities  evolution  by  means  of  synergetics.  –  European  Political  and  Law  Discourse.  –  Volume  2.  – Issue  1.–  2015. P. 130¬135.  (0,2 д.а.)

 

7. On the Peculiarities of Correalationbetween the Humane Science and the Humanities. – European Political and Law Discourse. – Volume 1  – Issue 6. – 2014. – P.

 

8. Концепты правовой культуры // Materials of International scientific and practical conference «Problems and perspectives in European education development». – 2027 of November 2016. - Prague, Czech Republic. - P. 204-205.

 

 

Пархітько Олег Володимирович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

 

Вибіркові наукові праці:

 

1. Суспільно-політична проблематика на шпальтах одеської україномовної преси 1917 – 1918 років // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Александров О. В. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 8. – С. 169 – 179.

 

2.  Пархітько О.В. - Боксерські прізвиська як вияв міфологічності в сучасній масовій культурі // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Александров О. В. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 10. – С. 19 – 26.

 

3. Пархітько О.В. - Система сучасних журналістських жанрів: нові аспекти питання // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Александров О. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 93 – 107.

 

4. Пархітько О.В. - Досягнення комунікативної адекватності при проведенні інтерв’ю // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 51 – 60.

 

5. Пархітько О.В. - Маніпулятивні прийоми в аналітичних жанрах // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Александров О. В. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 14. – С. 217 – 225. 

 

6.Пархітько О.В., Хопта О.І. «Історія української журналістики. Одеська періодика початку XXст.»: навчальний посібник. Одеса.- ОРІДУ НАДУ, 2010. –220с.

 

 

Грушевська Юлія Андріївна - кандидат філологічних наук, доцент.

 

Загальна кількість наукових праць – 43, у тому числі 13 – у наукових фахових виданнях України, 1 – навчальний посібник, 3 – конспекти лекцій.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1. Рекламна діяльність: навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. - Одеса: «Внешрекламсервис», 2010. – 130 с.

 

2. Сучасні прагматоніми як мовні символи епохи у художніх текстах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наукових праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – Вип. 14. – С.45-51

 

3. Дослідження мотивів поведінки молоді з метою виявлення ідей для соціальної реклами // Теле- та радіожурналістика: збірник науково-методичних праць Інституту журналістики Львівського національного університетут ім І.Франка. – Вип. 9. Ч.1. - Львів, 2010. - С.314-319.

 

4. Вербальная и невербальная реализация современной рекламной коммуникации // Наукові записки. - Випуск 89(5). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С. 182-185

 

5. Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації  // Теле- та радіожурналістика: збірник науково-методичних праць Інституту журналістики Львівського національного університету ім. І.Франка. – Вип. 14. - Львів, 2015. - С. 3-9.

 

6.            Нативна реклама: до проблеми функціонування  // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 8-9 вересня 2016 року / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Одеса, 2016. – С.164-167.

 

7.            Социальная реклама и PR как инструменты социальной политики // The Baltic Course: аналитический интернет-журнал [Электронный ресурс]. – Способ доступа: http://www.baltic-course.com/rus/ekonomiceskaja_istorija/?doc=125687. – Дата обращения: 04.12.2016 (співавтор Барабанова Н.Р.)

 

 

Колкутіна Вікторія Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент.

 

Загальна кількість наукових праць - 80 , у тому числі 40  – у наукових фахових виданнях України, 15 – у зарубіжних виданнях, 1 - індивідуальна монографія.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1. Порівняльні дослідження Д. Донцова-критика крізь призму категорії іронічного / Вікторія Колкутіна // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Київ, 2015. -  С.17- 22. (0,2 д.а.)

 

2. Опыт украинской литературной историографии в 1 половине Х1Х столетия // European Applied. – 2015. - №9. - С. 58-61. (0,1 д.а.)

 

3. Урбанистический дискурс в украинской литературе 20-30 годов ХХ века: рецепция Д. Донцова-литературного критика / В.В. Колкутіна // Philology,111 (8), Issue : 39, 2015. / Вікторія Колкутіна //  www.seanewdim.com. – С. 31-35. (0,16 д.а.)

 

4. Віталістична метафорика світла в поезіях Лесі Українки та Олени Теліги: компаративний аспект / Вікторія Колкутіна // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Астропринт, 2014. - С. 349-356.

 

5. Атрибутивні засади історико-літературного дискурсу Д. Донцова // Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. – Тираспіль, 2014. – С.155-162.

 

6. Специфіка вияву журналістського та літературознавчого твору: осі перетину // Правове життя сучасної України. Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса, 2013. –С. 321-325.

 

7. Історія української літератури в історико-літературних студіях Дмитра Донцова. – Одеса: Вадим Букаев, 2015. – 330с. (монографія).

 

 

Андрєєва Олександра Сергіївна - кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри.

 

Загальна кількість наукових праць - 26 , у тому числі 4 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних виданнях, 16 – матеріали конференцій.

 

Вибіркові наукові роботи:

 

1.Андрєєва О.С. Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: специфіка вияву та впливогенний потенціал [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Андрєєва Олександра Сергіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с.

 

2. Дослідження спектру почуттів, викликаних шоковими елементами реклами / О.С. Андрєєва // Діалог: медіа-студії: збірн. наук. праць [гол. ред. О. Александров]. – Одеса : Астропринт, 2013. – №18. – С. 150-162.

 

3. Девіантна та шокова реклама: дефініція та співвідношення понять [Текст] / О.С. Андрєєва // Наукові записки Інституту журналістики: наук. збірник / за ред.. В.В. Різуна; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2014. – Жовт.-груд. – Т.57. – С. 209-215.

 

4. Захист споживачів від неетичної реклами: законодавчі та конституційні засади [Текст] /О.С. Андрєєва // Діалог: медіа-студії: збірн. наук. праць [гол. ред. О. Александров].– №17.–Одеса: Астропринт, 2013.– С. 146-158. 4.Агресивні компоненти сучасного медійного контенту [Текст] О.С. Дзюба // Наукові записки Інституту журналістики: наук. збірник / за ред.. В.В. Різуна; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2013. – Т. 51. – Квіт.-черв. – С. 34-38.

 

Статті у міжнародних виданнях:

 

  1. http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/294. – ISSN: 1755-9944.

 

 

Жугай Віталій Йосипович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

 

Загальна кількість наукових праць - 27 , у тому числі 8 – у наукових фахових виданнях України, 11 – матеріали конференцій.

 

Вибіркові наукові праці:

 

Жугай В.Й. Збалансованість інформації у ЗМІ як стандарт якісної преси. // Агора №15. – К.: 2015.-  С.71-14.

 

Жугай В.Й. Особливості  висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 року в україні в інтернет-медіа // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2014. – Т. 56. – Лип.-верес.