Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедру прикладної лінгвістики створено у 2013 році з метою підготовки фахівців за напрямами «Правознавство», «Журналістика», «Політологія», «Соціологія». Кафедра входить до складу факультету журналістики, але веде підготовку фахівців денної та заочної форми навчання всього Національного університету «Одеська юридична академія».

Предметом дослідження кафедри є застосування мовної інформації для розв’язання реальних повсякденних задач юриспруденції, журналістики, політології, соціології. Лінгвістичне забезпечення таких різних сфер людської діяльності можна звести до загальної проблеми обробки та засвоєння інформації, яка функціонує у цих сферах.

Кафедра створила робочі програми з таких дисциплін: «Основи прикладної лінгвістики», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова у ЗМІ», «Правнича лінгвістика», «Теорія тексту і твору», «Практична стилістика», «Загальне редагування», «Сучасна українська література», «Російська література», «Зарубіжна література».

До складу нової кафедри увійшли:

- Мамич Мирослава Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент (основний напрям наукової діяльності – філософія мови, мова ЗМІ, правова герменевтика); 

- Боєва Евеліна Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент (основний напрям наукової діяльності - літературна ономастика, функціональна та когнітивна лінгвістика);

- Кісельова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук, асистент (основний напрям наукової діяльності - мовленнєві домінанти іміджу);

- Ануфрієва Наталія Дмитрівна – старший викладач (основний напрям наукової діяльності – правнича лінгвістика);

- Дуброва Наталія Іванівна – старший викладач (основний напрям наукової діяльності – правнича лінгвістика);

- Занько Олена Валентинівна – старший викладач (основний напрям наукової діяльності - методика викладання української мови іноземним студентам);

- Завальська Любов Володимирівна – асистент (основний напрям наукової діяльності – політична лінгвістика);

-  Слішинська Ганна Миколаївна – асистент, старший лаборант кафедри.

-  Ширинська Ганна Сергіївна - лаборант.

Активну участь у науковому житті кафедри беруть студенти:

- створено секцію «Правнича лінгвістика» у складі щорічної звітної студентської наукової конференції Національного університету «Одеська юридична академія»;

- відкрито «Літературну студію» для студентів-журналістів, де вони можуть продемонструвати свої здібності у створенні поетичних та прозових творів;

- проходять факультативні заняття, присвячені вивченню основ НЛП та сугестивної лінгвістики, опанування яких сприятиме підвищенню мовної кваліфікації майбутніх фахівців тощо.

Завідувач кафедри - Мамич Мирослава Володимирівна, кадидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова за спеціальностями «російська мова і література» (1986), «українська мова і література» (1993), факультет післядипломної освіти Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство» (2012).

Кандидатську дисертацію «Концепти правда/неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект» за спеціальністю «українська мова» захистила в 2002 році у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Працювала викладачем на кафедрі російської мови у Одеському об’єднаному військовому училищі протиповітряної оборони, старшим викладачем на кафедрі суспільних наук Одеського військового інституту, з 1997 року - старшим викладачем, а з 2003 року - доцентом кафедри юридичної психології та журналістики Одеської національної юридичної академії.

Наукові інтереси: правнича лінгвістика, філософія мови, юридична герменевтика, мова ЗМІ.

Читає курси: «Прикладна лінгвістика», «Правнича лінгвістика», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова у ЗМІ».

Автор науково-методичних посібників: «Українська мова за професійним спрямуванням» (Одеса: Фенікс, 2013. – 123 с., рекомендований Міністерством освіти та науки України), «Практичний курс з української мови» (Одеса: Фенікс, 2013. – 104 с.), «Як навчитися писати диктант?» (Одеса: Поліграф, 2007. – 199 с.), «Прочитайте, поясніть, напишіть! (Практикум з правопису для абітурієнтів)» (Одеса: Поліграф, 2006. – 198).