ЖУРНАЛІСТИКА

 

 

 

Кваліфікаційний рівень "бакалавр"

 Термін навчання: 3 роки 10 місяців

 Форма навчання: денна, заочна

 Що придбаємо?

Якісні, сучасні, конкурентноспроможні знання і вміння з журналістського фаху, іноземних мов, комп’ютерних та інформаційних технологій, креативних студій, а також широке коло спілкування й цікаве творче життя!

 Які дисципліни вивчатимемо?

"Міжкультурні комунікації", "Теорія масової комунікації", "Медіапсихологія", "Іноземні мови", "Ораторське мистецтво", "Фотожурналістика", "Тележурналістика", "Радіожурналістика", "Новітні медіа", "Журналістські стандарти", "Авторське доккіно", "Інфографіка", "Веб-дизайн", "Журналістське розслідування", "Медіаграмотність", "SMM", а також низку дисциплін за вибором студента.

Які знання та вміння отримаємо?

Ми навчимо вас професійно створювати журналістські тексти, фото, радіо- та відеосюжети, передачі для традиційних та онлайн-медіа. Познайомимо з сучасними комунікативно-інформаційними технологіями, засвоїте правові та професійно-етичні засади професії журналіста, набудете навички критичного мислення тощо.

  РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

 

 Кваліфікаційний рівень "бакалавр"

 Термін навчання: 3 роки 10 місяців

 Форма навчання: денна, заочна

 Які дисципліни я вивчатиму?

 «Міжкультурні комунікації», «Аудіовізуальні комунікації», «Комунікаційні технології», «Теорія соціальних комунікацій», "Іноземні мови", «Фотографія в рекламі», «Практика рекламної та ПР-діяльності», «Організація рекламної та ПР-кампанії», «Теле- та радіореклама», «Основи графічного дизайну», «Копірайтинг та спічрайтинг», «Основи сценарної майстерності», «Психологія реклами», «SMM» тощо.

 Які знання та вміння отримаю?

 Ми навчимо вас професійно створювати рекламний продукт; проводити маркетингові дослідження; організовувати рекламні та PR-кампанії; формувати й підтримувати імідж і репутацію компанії чи окремої людини; здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення рекламної діяльності та зв’язків із громадськістю; створювати сайти фірм і налагоджувати супровід діяльності організацій в інтернет-просторі; займатися медіаплануванням, проектним менеджментом, брендингом, комп’ютерним дизайном, копірайтингом тощо.