Шановні колеги!

Національний університет

„Острозька академія”

Факультет романо-германських мов

Кафедра англійської філології

Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 28 березня 2019 року.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці

Тематика секційних засідань:

Актуальні проблеми лінгвістики: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.
Комунікативна лінгвістика.
Новітні технології викладання іноземних мов.
Когнітивна лінгвістика.
Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.
Проблеми сучасних інтерпретацій текстів світової літератури.
Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).
Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
Участь у конференції без доповіді.
Публікація статті.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Форми участі у конференції:

Для участі у конференції просимо надіслати до 20 лютого 2019 року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заявку для участі у конференції (форма додається);
Електронний варіант статті (2-4 сторінки, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю (у форматі * .jpg, *.png);
Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Відскановані рецензії називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc.

За матерiалами конференцiї планується електронна версія збiрника

Розсилка електронного збірника відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції.

За детальною інформацією прохання звертатися на кафедру англійської філології факультету романо-германських мов або за нижчевказаними номерами телефонів

Відповідальний секретар:

Коженевська Світлана Стапанівна

тел. (097) 334 43 67

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатори конференції:

Худолій Анатолій Олексійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заблоцький Юрій Валерійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

При потребі, просимо заздалегідь повідомити про необхідність бронювання місць у готелі або гуртожитку.

Вартість проживання учасники сплачують самостійно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2 см.

Матеріали подавати у такій послідовності:

Перший рядок в центрі: назва доповіді – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
Другий рядок в центрі: П.І.П. учасника.
Третій рядок в центрі: місце навчання.
Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
Текст доповіді.
Список літератури оформлюється як примітка після тексту доповіді. Зноски мають бути виконані в квадратних дужках, наприклад [1, с.23]. Перша цифра зноски вказує на порядковий номер джерела в примітках, друга на номер сторінки в джерелі. Зноска на джерело в примітці повинна містити П.І.П. автора, назву монографії, підручника чи статті. Для будь-якого джерела необхідно вказати місце видання, видавництво, рік видання та сторінки.
Прохання до авторів тез доповідей звернути особливу увагу на точність цитування та посилань.
Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

https://events.oa.edu.ua/event/vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv-linhvosotsiokulturni-aspekty-komunikatsii/