Магістратура з "Міжнародної журналістики" (очна та заочна форма навчання)

 

Магістерська освітня програма "Міжнародна журналістика"

Термін навчання  1,4 роки

Форма навчання: денна, заочна.

Особливості освітньої програми:  

Ця програма спрямована на формування спеціалізованих концептуальних знань, комплексних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері міжнародної журналістики.

Зміст освітньої програми:

Для вивчення пропонуються дисципліни: «Основи міжнародної журналістики», «Міжнародні відносини і світова політика», «Історія дипломатії», «Міжнародне медіаправо», «Психологія комунікацій в міжнародному контексті», «Сучасний медіапростір Америки / Європи /Азії» (країна - за вибором студента), «Крос-медійна журналістика», «Журналістика в умовах конфлікту», «Журналістська майстерня: творчий проект», «Іноземна мова» (за вибором студента), "Технології медіавиробництва" тощо. 

Прийом на навчання здійснюється на базі вищої освіти (спеціалісти, бакалаври будь-якої спеціальності).

Вступні іспити: 

- для вступників, які мають ОР бакалавр зі спеціальності «журналістика» 

1. ЗНО з іноземної мови 

2. фаховий іспит (есе)

 - для вступників ОР бакалавр з інших спеціальностей:

1. додаткове фахове випробування (співбесіда) 

2. ЗНО з іноземної мови 

3. фаховий іспит (есе)

Керівник освітньої програми: доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики Кузнєцова Тетяна Василівна.