Магістратура з "Міжнародної журналістики" (очна та заочна форма навчання)

Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра журналістики

Магістратура

Напрям підготовки

061 «Журналістика»

Спеціалізація– «Міжнародна журналістика»

Термін навчання  1,4 роки

Особливі характеристики ОП.

Модель освітньої магістерської програми носить практично орієнтовний характер. Ця програма спрямована на формування спеціалізованих концептуальних знань, комплексних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері міжнародної журналістики.

Зміст освітньої програми.

Для вивчення пропонуються дисципліни: «Основи міжнародної журналістики», «Міжнародні відносини і світова політика», «Історія дипломатії», «Міжнародне медіа-право», «Психологія комунікацій в міжнародному контексті», «Сучасний медіапростір Америки / Європи /Азії» (країна за вибором студента), «Кросмедійна журналістика», «Журналістика в умовах конфлікту», «Медіа та глобалізація», «Журналістська майстерня», «Іноземна мова» (за вибором студента) тощо. 

Прийом на навчання здійснюється на базі вищої освіти (спеціалісти, бакалаври будь-якої спеціальності).

 

Вступні іспити: 

- для вступників, які мають ОР бакалавр зі спеціальності «журналістика» 

1. ЗНО з іноземної мови 

2. фаховий іспит (есе)

 

- для вступників ОР бакалавр з інших спеціальностей:

1. додаткове фахове випробування (співбесіда) 

2. ЗНО з іноземної мови 

3. фаховий іспит (есе)

 

Керівник освітньої програми: доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики Кузнєцова Тетяна Василівна.