Склад груп студентів 4 курсу та терміни складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

 

Шановні студенти, нижче ви знайдете списки груп студентів 4 курсу, які були призначені для складання державних іспитів та захисту освітньо-кваліфікаційних робіт:

4 курс (журналісти).